Hàng hóa

Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN

28 tháng 09. 2020

Tiêu đề: Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN

Số hiệu: 19/2020/TT-BCT

Nơi ban hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 14/08/2020

Ngày có hiệu lực: 27/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Nội dung văn bản được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: