Sự kiện

Hội thảo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT

31 tháng 3. 2021

Bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua sắm công là một trong các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi pháp luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) với Liên minh châu Âu (EU). Kế hoạch thực thi Hiệp định VPA-FLEGT của Chính phủ Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ rà soát, xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện nghĩa vụ này.

Để cung cấp các thông tin tham khảo liên quan tới khung khổ pháp lý cần thiết ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế về vấn đề đấu thầu mua sắm gỗ hợp pháp, Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Tổ chức Forest Trends tổ chức:

HỘI THẢO

Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam
Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT

Thời gian: 8g00-11g30 sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

Tại Hội thảo, các chuyên gia về VPA-FLEGT và đấu thầu sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị giải pháp chính sách cho các cơ quan Nhà nước và cung cấp các hướng dẫn thực tiễn cho các đơn vị đấu thầu và nhà thầu cung cấp gỗ để thực hiện yêu cầu nói trên.

Tại Hội thảo, 02 ấn phẩm Báo cáo Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu gỗ hợp pháp và Sổ tay đấu thầu Gói thầu mua sắm gỗ - Tài liệu tham khảo cần thiết cho người hoạch định chính sách, đơn vị mời thầu/mua sắm và các doanh nghiệp, nhà thầu cung cấp gỗ cho các gói thầu mua sắm công – sẽ được giới thiệu và tặng Đại biểu tham dự.

Link Youtube Hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=pxd8NZh80tE

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3577 1458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: