Sự kiện

Khóa Đào tạo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Những vấn đề cốt lõi

06 tháng 04. 2021

Bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua sắm công là một trong các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi pháp luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) với Liên minh châu Âu (EU). Kế hoạch thực thi Hiệp định VPA-FLEGT của Chính phủ Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ rà soát, xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện nghĩa vụ này.

Để cung cấp các thông tin tham khảo liên quan tới khung khổ pháp lý cần thiết ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế về vấn đề đấu thầu mua sắm gỗ hợp pháp, Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Tổ chức Forest Trends tổ chức:

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam
Những vấn đề cốt lõi

Thời gian: 13:00 – 17:00, Chiều thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 2, Tầng 7 Trụ sở VCCI (Tòa phía ngoài), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tại Khóa đào tạo, các giảng viên cao cấp sẽ trình bày về các vấn đề cốt lõi liên quan tới yêu cầu gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT; quy trình đấu thầu gỗ và các sản phẩm gỗ; các yêu cầu chuyển hóa nghĩa vụ tại VPA-FLEGT vào pháp luật đấu thầu; và những vấn đề vướng mắc trên thực tế. Khóa đào tạo được thiết kế riêng cho các phóng viên báo chí và các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, đấu thầu, môi trường, thương mại gỗ.

Tại Khóa Đào tạo, 02 ấn phẩm Báo cáo Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu gỗ hợp pháp và Sổ tay đấu thầu Gói thầu mua sắm gỗ - Tài liệu tham khảo cần thiết cho người hoạch định chính sách, đơn vị mời thầu/mua sắm và các doanh nghiệp, nhà thầu cung cấp gỗ cho các gói thầu mua sắm công – sẽ được giới thiệu và tặng Đại biểu tham dự.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3577 1458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Tài liệu Khóa Đào tạo được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: