Dịch vụ và Đầu tư

Nghị quyết 179/NQ-CP về phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong AFAS

21 tháng 05. 2021

Tiêu đề: Nghị quyết số 179/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)

Số/Ký hiệu: 179/NQ-CP

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 16/12/2020

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Bản mềm Nghị quyết được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: