Điểm tin

Các nước ASEAN học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong thu hút FDI

21 tháng 10. 2020

Từ mỗi cuộc khủng hoảng đều có thể rút ra một bài học và đại dịch Covid-19 - một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có trong lịch sử - chắc chắn có nhiều bài học kinh nghiệm. Nhưng từ góc độ kinh tế, có thể thấy rằng những nước có nền tảng kinh tế mạnh nhất có cơ hội tốt nhất để thoát khỏi khủng hoảng một cách nguyên vẹn. Rất ít quốc gia trong ASEAN có thể tuyên bố sức mạnh kinh tế như Singapore.
Xem thêm