Điểm tin

APEC Việt Nam 2017: Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11, cơ bản thông qua Bản khuyến nghị Vinh

27 tháng 9. 2017

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11 vừa diễn ra tại thành phố Vinh (Nghệ An). Hội nghị có sự tham gia khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp, quan chức cao cấp các bộ, ngành..
Xem thêm