Sách – Cẩm nang

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

20 tháng 05. 2024

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo: Rà soát và nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

25 tháng 10. 2022

Thời gian: 09/2022 Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN

Báo cáo: Đông Nam Á Vươn lên từ Đại dịch

23 tháng 03. 2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng ADB

RCEP: Hàm ý, thách thức và tăng trưởng trong tương lai của Đông Á và ASEAN

15 tháng 03. 2022

Thời gian: 14/3/2022 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

15 tháng 11. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay: Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

12 tháng 10. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ban Thư ký ASEAN, Vụ Kinh tế Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư