Sách – Cẩm nang

Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

06 tháng 04. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á

21 tháng 08. 2020

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Quan hệ ASEAN - EU: Tăng cường Thương mại & Đầu tư ở Đông Nam Á

18 tháng 08. 2020

Thời gian: 03/2018 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Đảm bảo chắc chắn sự thành công của Nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN

18 tháng 08. 2020

Thời gian: 03/2018 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh Châu Âu