Sách – Cẩm nang

Xây dựng một tương lai kỹ thuật số mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á

18 tháng 08. 2020

Thời gian: 06/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Các rào cản phi thuế quan (NTBs) ở ASEAN và việc loại bỏ chúng từ góc độ kinh doanh

18 tháng 08. 2020

Thời gian: 12/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Thu hẹp khoảng cách: Đầu tư cho Cơ sở hạ tầng bền vững ở ASEAN

18 tháng 08. 2020

Thời gian: 05/2020 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 17+18

20 tháng 02. 2020

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 17+18 Quý III+IV/2019 Chủ đề: "Nhìn lại chặng đường hội nhập FTA Việt Nam năm 2019"