Sách – Cẩm nang

Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Sổ tay Kinh doanh

21 tháng 08. 2018

Thời gian: 6/2017 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Tổng hợp thuế quan Thế giới 2018

21 tháng 08. 2018

Năm phát hành: 2018 Đơn vị thực hiện: WTO- ITC – UNCTAD

Sách hướng dẫn về Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

17 tháng 08. 2018

Thời gian: 04/2014 Đơn vị thực hiện: Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP).

AEC Chartbook 2017

23 tháng 04. 2018

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Báo cáo sơ bộ Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13 tháng 10. 2017

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương