Sách – Cẩm nang

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

19 tháng 09. 2017

Ngày: 3/2017 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Báo cáo Chính sách Thúc đẩy Công nghiệp Hỗ trợ tại APEC – Việt Nam

08 tháng 09. 2017

Ngày: 6/2017 Đơn vị thực hiện: Ban Hỗ trợ Chính sách APEC

Cẩm nang về các Hiệp định thương mại tự do dành cho doanh nghiệp nông sản - thực phẩm chế biến

19 tháng 07. 2017

Ngày xuất bản: 2/2016 Đơn vị thực hiện: Sở Công thương Hà Nội & Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Cẩm nang về các Hiệp định thương mại tự do dành cho doanh nghiệp dệt may

19 tháng 07. 2017

Ngày xuất bản: 2/2016 Đơn vị thực hiện: Sở Công thương Hà Nội & Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

11 tháng 07. 2017

Ngày phát hành: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Tổng quan APEC 2016/2017

22 tháng 06. 2017

Ngày xuất bản: 2/2017 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký APEC

Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC

15 tháng 02. 2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thời gian: 11/2016

Báo cáo Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

06 tháng 01. 2017

Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên gia đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III) Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2009