Diễn biến đàm phán

Vòng đàm phán thứ 20 của RCEP tại Incheon, Hàn Quốc

04 tháng 05. 2018

Vòng đàm phán thứ 20 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ 17 tới 28/10/2017 tại Songdo, Incheon, Hàn Quốc. 

Bắt đầu vòng đàm phán, Bộ trưởng Thương mại, Công nghệ và Năng lượng của Hàn Quốc Hyun Chong Kim đã đề nghị toàn bộ các nhà đàm phán hoạt động hiệu quả dựa trên nền tảng những thống nhất chung đạt được trong cuộc gặp Bộ trưởng RCEP vào tháng 9 vừa qua. 

Các nhà đàm phán đã nỗ lực tập trung vào những vấn đề chính để chuẩn bị cho các vòng đàm phán năm 2018.

Trong vòng đàm phán, các nhóm làm việc về Thương mại Dịch vụ, Đầu tư, Các vấn đề về Luật và Thể chế, Sở hữu trí tuệ và Thương mại điện tử đã gặp gỡ với các đại diện từ những tổ chức xã hội địa phương, khu vực và quốc tế.

Nguồn: DFAT/Aus

*Bản tóm tắt từ Trung tâm WTO và Hội nhập

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: