Văn bản thực thi

Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 v/v Thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc

1 tháng 2. 2010

Ngày 18/12/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 38/2009/TT-BCT v/v Thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: