Văn bản thực thi

Quyết định số 106/2006/QĐ-TTG ngày 18/5/2006 v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc

23 tháng 09. 2018

Ngày 18/05/2006, Thủ tướng ban hành Quyết định số 106/2006/QĐ-TTG v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc.

Ngày có hiệu lực: 18/05/2006.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: