Văn bản thực thi

Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc

1 tháng 7. 2014

Ngày 25/06/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: