Số liệu

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16 tháng 4. 2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 cung cấp thông tin tổng quan về những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018; tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; công tác đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các hiệp định thương mại tự do (FTA); việc xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: