Số liệu

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

11 tháng 05. 2021

Ngày: 3/2017

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Ngày: 3/2017Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam
“Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016” đánh giá tổng quan có hệ thống về những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam trong năm 2016.

Báo cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác, phản ánh những kết quả đạt được, chưa đạt được cũng như những cơ hội, thách thức và bước tiến mới của hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2016.

Nội dung cung cấp trong Báo cáo đa dạng, toàn diện, từ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo từng nhóm hàng, từng thị trường đến đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tình hình tận dụng các cơ hội do các FTA mang lại. Báo cáo cũng đề cập các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại thương của Bộ Công Thương như: xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại.

Hy vọng đây sẽ là ấn phẩm hữu ích giúp cho các cơ quan hữu quan, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin tham khảo phục vụ trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, qua đó giúp cho các doanh nghiệp phát triển ổn định và giảm thiểu những rủi ro, tận dụng các cơ hội để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Tham khảo

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: