Tài liệu

Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam

12 tháng 07. 2019

Thời gian: 6/2019 
 
Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 

Báo cáo này tập trung đánh giá một số tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Tác động được đánh giá qua các khía cạnh sau:

- Chuyển trong đầu tư nước ngoài vào ngành gỗ Việt Nam trong thời gian gần đây, tập trung vào đầu tư từ Trung Quốc

- Thay đổi về cơ cấu và kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ Tác động được đánh giá trên cả phương diện cơ hội và các rủi ro.

Báo cáo sử dụng thông tin về các dự án đầu tư vào ngành gỗ được thống kê bởi Cục Đầu tư Nước ngoài và Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành thông qua kênh tham vấn từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Thông tin này cho phép xác định thực trạng đầu tư và thay đổi về đầu tư trong ngành trong thời gian gần đây. Báo cáo cũng sử dụng nguồn dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam từ Tổng cục Hải Quan (TCHQ). Nguồn dữ liệu này cho phép đánh giá về thay đổi cơ cấu và kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu. Dữ liệu thống kê thương mại các mặt hàng gỗ của UNCOMTRADE cũng được tham khảo phục vụ mục đích so sánh.

Báo cáo chia làm 6 phần chính. Phần 2 đưa ra một số thông tin về bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Phần 3 đưa ra thông tin về thực trạng thương mại về gỗ và sản phẩm gỗ giữa 2 quốc gia này. Tập trung vào tác động của cuộc chiến này đối với Việt Nam, Phần 4 đánh giá về thực trạng và thay đổi trong các dự án đầu tư vào ngành gỗ trong thời gian gần đây, trong khi Phần 5 phân tích các thay đổi trong cơ cấu mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ. Phần 6 thảo luận một số khía cạnh về mặt chính sách về ngành và đưa ra một số kết luận.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: