Tài liệu

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Tiến trình và Thành tựu chính

02 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN,
Thời gian: tháng 11 năm 2015


Lời mở đầu: 

"Là nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á và thứ bảy trên thế giới, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đưa ra nhiều cơ hội và triển vọng cho cộng đồng doanh nghiệp và công chúng nói chung. Tiếp nối việc thành lập chính thức Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, AEC sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách đời sống, công việc và hoạt động kinh doanh trong khu vực ASEAN.

Thật vậy, trong khi về cơ bản, niềm tin kinh doanh và nhiều cuộc trao đổi về hội nhập kinh tế ASEAN là có, tuy nhiên vẫn còn các nghi vấn đặt ra với sức ảnh hưởng và tác động của nó lên đời sống hằng ngày của con người trong Cộng đồng chung này.

Ấn phẩm "Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Tiến trình và thành tựu chính" là một tài liệu tham khảo dễ đọc, giải thích về AEC, sự phát triển của nó, thành tựu chính, và những cơ hội mà nó mang lại. Ấn phẩm bắt đầu với bối cảnh lịch sử, theo tiến độ thực hiện của Kế hoạch AEC, bao gồm cả Bảng điểm AEC, và kết thúc với những câu chuyện thành công từ khu vực xung quanh cho thấy các lĩnh vực khác nhau đã được hưởng lợi như thế nào từ quá trình xây dựng Cộng đồng. Là một tài liệu tham khảo ngắn gọn cho AEC 2015, ấn phẩm này cũng bổ sung Báo cáo Hội nhập ASEAN 2015 – tài liệu đánh giá tiến trình và tác động của AEC.

Khi ASEAN tiến tới gắn kết và hội nhập sâu rộng hơn vào năm 2015 và xa hơn nữa, một Cộng đồng ASEAN đầy đủ thông tin và năng động sẽ tiếp tục gặt hái những lợi ích từ một ASEAN hòa bình và thịnh vượng."

Download ấn phẩm tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: