Tài liệu

Khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch thực hiện

19 tháng 11. 2020

Kể từ được công bố vào tháng 3 năm 2020, đại dịch Coronavirus (COVID-19) vẫn đang cướp đi nhiều sinh mạng và sinh kế trên toàn thế giới. ASEAN cũng không phải ngoại lệ. Thật vậy, cơn khủng hoảng đại dịch chưa từng có đã tạo ra những bất ổn chưa từng có đối với ASEAN, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và xã hội trong khu vực. Năm 2020, nền kinh tế của khu vực dự kiến sẽ giảm 3,8%, mức suy giảm kinh tế đầu tiên trong 22 năm qua.

Với mức độ và tác động của đại dịch, ASEAN nhận thấy rằng giải quyết cơn khủng hoảng này đòi hỏi không chỉ các nước trong khu vực mà còn cả các nước đối tác phải phối hợp hành động. Ưu tiên trước mắt của khu vực là vượt qua đại dịch, ASEAN phải cân nhắc chiến lược khôi phục kinh tế xã hội trong dài hạn. Bởi vậy, khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF) đóng vai trò chiến lược giúp các nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19. ACRF chỉ rõ sự ứng phó của ASEAN qua các giai đoạn phục hồi khác nhau, bằng cách tập trung vào các lĩnh vực và ngành nghề chính bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch, đề ra các chiến lược sâu rộng và xác định các biện pháp phục hồi phù hợp với sự ưu tiên của ngành nghề và khu vực. Vì đại dịch vẫn đang tiếp tục phát triển, nên cách tiếp cận để phục hồi cần chủ động, toàn diện và linh hoạt để khu vực có thể dễ dàng thực hiện các chiến lược của mình đối với những điều kiện thay đổi. Để triền khai được ACRF, một kế hoạch thực hiện cũng đang phát triển.

Tài liệu liên quan được đính kèm dưới đây:
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: