Diễn biến đàm phán

Lấy ý kiến doanh nghiệp về phương án cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP

16 tháng 07. 2019

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đến nay đã trải qua 25 phiên đàm phán chính thức, và kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong tương lai gần. 

Để chuẩn bị cho trường hợp kết thúc đàm phán RCEP, Bộ Tài chính đã thực hiện phương án cam kết dự kiến của Việt Nam về nội dung thuế xuất nhập khẩu trong đàm phán RCEP. Phương án đề xuất dựa trên cơ sở quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước tham gia RCEP (các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand), trên cơ sở cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA đã có, có tính đến năng lực cạnh tranh và mức độ bảo hộ của các ngành hàng trong nước, và tình hình đàm phán Hiệp định đến nay và yêu cầu xây dựng phương án kết thúc đàm phán.

Bộ Tài chính đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp, căn cứ vào tài liệu và năng lực sản xuất, cạnh tranh của ngành hàng mình đề xuất khả năng tối đa về xóa bỏ thuế quan và cắt giảm thuế (lộ trình ngắn nhất). Nếu đề xuất với mặt hàng cụ thể, nêu rõ: (i) mã số hàng hóa và mô tả hàng hóa; (ii) lộ trình cắt giảm thuế đề nghị; (iii) lý do đề nghị và số liệu chứng minh.

Các Hiệp hội, doanh nghiệp có nhu cầu đóng góp ý kiến về phương án cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP của Bộ Tài chính có thể yêu cầu cung cấp tài liệu phương án cam kết nói trên cũng như các thông tin liên quan thông qua Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 14/05/2019 để tập hợp và chuyển cho Bộ Tài chính.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Chị Nguyễn Thanh Trà, 

Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI, 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024-35771458 / Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: