Bài viết

AEC ít có tác động ngay trong năm 2016

2 tháng 12. 2016

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được chính thức hình thành hôm nay 31-12-2015, nhưng về mặt kinh tế như nội hàm của AEC thì không có sự thay đổi đáng kể nào với Việt Nam trong năm 2016, do trên thực tế Việt Nam đã mở cửa cho hàng hóa ASEAN từ lâu và vẫn đang tiếp tục cắt giảm thuế suất theo lộ trình cam kết.
Xem thêm

Việt Nam và AEC 2015

2 tháng 12. 2016

Năm 2015 sẽ mở ra một loạt sự kiện quốc tế quan trọng đối với Việt Nam. Chúng ta có thể nhẩm đếm những từ khóa quan trọng nhất liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, với mức độ chắc chắn tạm thời được xếp từ cao xuống thấp như sau: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (Vietnam - EU FTA), và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Xem thêm

Cộng đồng kinh tế Asean và những tác động đến Việt Nam

26 tháng 10. 2016

Ngày 22/11/2015, các nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đi đến ký kết và tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Theo tuyên bố này, kể từ ngày 1/1/2016, 10 quốc gia thành viên trong khối sẽ cùng chung một nền tảng thị trường và sản xuất, cũng như việc di cư lao động tự do hơn. Bài viết này nhằm xem xét mức độ liên kết kinh tế nội khối của AEC và tác động mà nó đem lại cho các nước thành viên nói chung và Việt Nam nói riêng.
Xem thêm