Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013. Tháng 11/2019, các nước thành viên đã cơ bản hoàn tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ Ấn Độ - đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này). Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP. Đến ngày 02/11/2021, đã có 06 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 04 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN. Theo đó, Hiệp định RCEP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Tiếp sau đó, RCEP lần lượt có hiệu lực với Hàn Quốc vào ngày 1/2/2022, và có hiệu lực với Malaysia từ 18/3/2022.

Diễn biến đàm phán

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 tại Campuchia

16 tháng 4. 2019

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 được tổ chức ngày 02/03/2019 tại Xiêm Riệp, Campuchia.

Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP tại Bali, Indonesia

21 tháng 3. 2019

Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP được tổ chức từ ngày 19-28/02/2019 tai Bali, Indonesia

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP tại Auckland, New Zealand

9 tháng 1. 2019

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP được tổ chức từ ngày 18-28/10/2018 tại Auckland, New Zealand.

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần thứ 6 tại Singapore

10 tháng 9. 2018

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 30-31/08/2018 tại Singapore

Vòng đàm phán thứ 23 tại Bangkok, Thái Lan

2 tháng 8. 2018

Vòng đàm phán thứ 23 được tổ chức từ ngày 17-27/07/2018 tại Bangkok, Thái Lan

Vòng đàm phán thứ 22 của RCEP tại Singapore

14 tháng 5. 2018

Vòng đàm phán thứ 22 của Hiệp định RCEP đã được tổ chức từ ngày 28 tháng 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2018 tại Singapore.

Vòng đàm phán RCEP thứ 21 thu được tiến triển tích cực

9 tháng 2. 2018

Vòng đàm phán RCEP thứ 21 được tổ chức tại Indonesia thu được tiến triển tích cực

Vòng đàm phán thứ 20 của RCEP tại Incheon, Hàn Quốc

8 tháng 12. 2017

Vòng đàm phán thứ 20 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ 17 tới 28/10/2017 tại Songdo, Incheon, Hàn Quốc.

Vòng đàm phán thứ 19 của RCEP được tổ chức tại Ấn Độ

2 tháng 8. 2017

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã thông báo rằng vòng đàm phán thứ 19 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được tổ chức từ 24 đến 28/7 tại Hyderabad, Ấn Độ.

Phiên đàm phán thứ 18 của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

10 tháng 5. 2017

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Ramon Lopez ngày 8/5 hối thúc các bên xúc tiến các cuộc thương lượng để đạt được mục tiêu sẽ ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm nay.