Hàng hóa

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

05 tháng 01. 2018

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

04 tháng 01. 2018

Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Quyết định 554/QĐ-BXD năm 2011 về Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN

06 tháng 12. 2016

Quyết định 554/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/06/2011

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

05 tháng 12. 2016

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ ngày 30/07/2014