Số liệu

Báo cáo sơ bộ Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13 tháng 10. 2017

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Tình hình tận dụng các ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2016

09 tháng 10. 2017

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2016 đạt 26,6 tỷ USD, chiếm 36,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016

02 tháng 12. 2016

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016 với chủ đề "Đầu tư nước ngoài và liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa" do Ban Thư ký ASEAN thực hiện với đầy đủ số liệu về tình hình đầu tư khu vực ASEAN năm 2016

Thông tin cơ bản về AEC – Số liệu cập nhật 2016

29 tháng 11. 2016

Tờ rơi cập nhật các số liệu cơ bản về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2016

Số liệu về Thương mại Dịch vụ trong ASEAN

29 tháng 11. 2016

Báo cáo “Hội nhập Dịch vụ ASEAN” do Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 2015 bao gồm đầy đủ các số liệu liên quan đến thương mại dịch vụ giữa các nước Thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác thương mại khác