Số liệu

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16 tháng 4. 2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

30 tháng 11. 2018

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

3 tháng 10. 2018

Năm thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2017

11 tháng 5. 2018

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2017 đạt 33,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA và tăng 26% so với năm 2016.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

28 tháng 3. 2018

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo sơ bộ Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13 tháng 10. 2017

Thời gian: 2016

Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Tình hình tận dụng các ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2016

9 tháng 10. 2017

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2016 đạt 26,6 tỷ USD, chiếm 36,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

11 tháng 5. 2017

Ngày: 3/2017

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016

2 tháng 12. 2016

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016 với chủ đề "Đầu tư nước ngoài và liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa" do Ban Thư ký ASEAN thực hiện với đầy đủ số liệu về tình hình đầu tư khu vực ASEAN năm 2016