Số liệu

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2017

11 tháng 05. 2021

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2017 đạt 33,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA và tăng 26% so với năm 2016.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

11 tháng 05. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

11 tháng 05. 2021

Ngày: 3/2017 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

11 tháng 05. 2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16 tháng 04. 2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

30 tháng 11. 2018

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

02 tháng 11. 2018

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

28 tháng 03. 2018

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương